Nyheter

Borås miljösmarta fjärrvärme nu ännu smartare

Idag mottog Borås Energi och Miljö licensen från Naturskyddsföreningen angående Bra Miljöval fjärrvärme. Nu kan bolaget erbjuda fjärrvärmekunder Bra Miljöval fjärrvärme. Borås miljösmarta fjärrvärme har alltså blivit ännu smartare.

Borås var en av de första städerna i Sverige som började med fjärrvärme. I Borås började man leverera fjärrvärme redan 1959. Idag har vi en bränslemix i fjärrvärmeproduktionen som främst består av biobränsle, utsorterat hushållsavfall och bioolja. 2017 levererades totalt 612 GWh fjärrvärme och den värmde ca 45 000 boråsare. Endast ca 1,6 % av bränslena stod spetslastbränslen med fossilt ursprung för.

Successiv urfasning av fossila bränslen
Man har lyckats successivt fasa bort de fossila bränslena tackvare strategiska investeringar som exempelvis ackumulatortanken, rökgaskondensering och biobränsleeldade pannor.

– Ytterligare ett steg kommer tas då vårt nya bioeldade kraftvärmeverk tas i drift under 2019 säger affärsområdeschef Krister Gustafsson på Borås Energi och Miljö.

Bra Miljöval fjärrvärme
Bra Miljöval är Naturskyddsföreningens miljömärke för produkter och tjänster. Värmeenergi med Bra Miljöval produceras med förnybara energikällor och uppfyller hårda miljökrav på produktion och bränsle. Produktionen sker med biomassa från certifierat skogsbruk. Strävan är att göra så litet avtryck som möjligt på biologisk mångfald och klimat. Aska från förbränningen ska återföras till skogen och på så vis bidra till ett mer balanserat kretslopp. För varje såld kWh avsätts också pengar till en fond som finansierar energieffektiviserings- och konverteringsprojekt med syfte att främja ett effektivare värmesystem.

– Det är glädjande att nu Borås Energi och Miljö tillhör den exklusiva skaran som nu har erhållit licens för att få sälja fjärrvärme enligt Bra Miljöval, säger Jesper Peterson från Naturskyddsföreningens rikskansli.