Nyheter

Uniper och Energi Försäljning Sverige säkrar elleveranser till svenska företag

Uniper och Energi Försäljning Sverige AB har ingått ett avtal om elleveranser i Sverige under 2018. Avtalet omfattar 2,5 terrawattimmar (TWh) med ett sammanlagt värde av cirka 900 Mkr.

Energi Försäljning Sverige AB är ett dotterföretag i Energi Danmark Group som är en av Nordens största elleverantör inom företagsmarknaden. Koncernen finns representerad på tio olika orter runt om i Norden.

– Många av våra kunder har verksamheter där digitaliseringsgraden kraftigt ökar. Företagen kräver fossilfri el som ett led i deras miljöarbete men många har också en vilja att vara så miljömedvetna som möjligt. En säker elleverans är också en viktig parameter, även korta elavbrott kan vara förenade med stora kostnader och det kan slå hårt mot ett företag, förklarar Ulf Dahlin, VD Energi Försäljning Sverige.

Avtalet visar att Uniper, förutom att vara en producent av säker och stabil elproduktion till det nordiska elsystemet, även kan erbjuda konkurrenskraftiga priser till slutkunder. Som en följd av avtalet har Energi Försäljning Sveriges kunder nu tillgång till Unipers produktionsportfölj i Sverige.

– Det här är en milstolpe i vår historia. Vi har tidigare avsatt hela vår svenska elproduktion på den nordiska elbörsen Nord Pool. Genom det här leveransavtalet kan vi få ut mer värde av vår produktion samtidigt som vi kan erbjuda tilläggstjänster åt vår avtalspart, säger Johan Svenningsson, Unipers Sverigechef.

Det svenska elsystemet är ett av de främsta i världen vad gäller stabilitet och låga fossilutsläpp. Leveranssäkerheten ligger på 99,99 procent och elproduktionen är till 98 procent fossilfri, vilket lockar många utländska investerare att etablera verksamhet i Sverige. Mixen av planerbar vattenkraft och kärnkraft som tillsammans utgör 80 procent av den totala elproduktionen, bedöms vara en stor fördel för många företag.

– Vårt elsystem utgör en enorm konkurrensfördel för Sverige. I takt med en ökad elektrifiering av sektorer som transport, industri och IT, kommer vi att se en ökning av elbehovet, avslutar Johan Svenningsson.