Nyheter

Ökat skadeståndsansvar och skärpta försäkringskrav för reaktorbolagen

Efter överenskommelse mellan regeringspartierna, Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna har regeringen fattat beslut om en proposition som innebär att reaktorbolagens skadeståndsansvar för skador som skulle följa efter en reaktorolycka ska höjas och att försäkringskraven för reaktorbolagen ska skärpas.

Propositionen är en del i genomförandet av energiöverenskommelsen från 2016.

Ett ökat skadestånds- och försäk­rings­ansvar innebär att reaktorbolagen i större utsträck­ning än i dag får ta ansvar för kostnaderna för kärn­kraftens risker. Marknaden kommer ta ett större ansvar för kostnaderna om det sker en reaktorolycka och det kommer då att finnas mer pengar till de som drabbas.

Reaktorbolagens skadestånds­ansvar för olyckor vid reaktorer ska höjas till 1 miljard särskilda dragningsrätter vilket motsvarar 11,8 miljarder kronor. Samtidigt ska reaktorbolagen vara skyldiga att ha en försäkring med samma belopp för skador vid sådana olyckor. Det medför att statens så kallade särskilda statsansvar för den gruppen av olyckor kan upphävas. Lagändringarna träder i kraft den 1 januari 2019.