Nyheter

Starkt resultat för Sandviken Energi

Sandviken Energi-koncernen redovisar ett starkt resultat för 2017 på 62,4 miljoner kronor. Även kundernas betyg och resultaten av miljö- och hållbarhetsarbetet ligger i linje med bolagets uppgående trend.

– Resultatet för 2017 ger Sandviken Energi goda förutsättningar att fortsätta investera i viktig infrastruktur och stärka Sandvikens kommun i enlighet med ägardirektiven, säger Niclas Reinikainen, VD och koncernchef på Sandviken Energi.

Under 2017 har Sandviken Energi åter igen för fjärde året i rad levererat en hög och stabil lönsamhet. Även miljön är en vinnare när Sandviken Energi-koncernen åter igen når miljömålen genom att sänka elenergianvändningen och CO²-utsläpp.

Sandviken Energi förbättrar Sandvikens kommun genom att göra vardagen lättare och bättre för både företag och invånare. De investerar inte bara för att behålla standarden i kommunen, utan dessutom förbättra den.

– Som energibolag har vi stora möjligheter att spela en betydande roll för Sandvikens kommuns hållbara utveckling. Vi är till för att de som lever och verkar här ska få det bättre, också i ett längre perspektiv. Därför har vi med miljöperspektivet i alla våra investeringar och de förändringar vi genomför, säger Niclas Reinikainen.

Sandviken Energi fått betyget Mycket väl godkänt i kundundersökningen som gjordes under 2017.

– Det betyder att vi levt upp till vår devis – för din bekvämlighet. Med det menar vi att det är vår uppgift att möjliggöra en bekväm vardag för våra kunder. Att allt ska funka när man kommer hem. Snöröjda gator, att sedan komma in i en varm hall, lampor som tänds, gott vatten i kranen och ett snabbt bredband som funkar som det ska, säger Niclas.

Nu fortsätter Sandviken Energis resa för att behålla kundernas förtroende.

– Det ska vi bland annat göra genom att bli bättre på att förstå kundernas behov och genom att utveckla och förbättra våra digitala tjänster, förklarar Niclas.

De senaste åren har energikoncernen skapat en konkurrenskraftig strategi för att etablera effektivare arbetssätt, samordna resurser och dra nytta av att de är en koncern.

– Vi som arbetar med energifrågor vet att det ställs stora krav på förändring i branschen. Vår framtid innebär fossilfria utsläpp, krav på hållbar lönsamhet och nya regler för våra verksamheter. För att möta framtiden med alla dess förändringar arbetar våra duktiga medarbetare utifrån vår gemensamma strategi. Vi har samtidigt stärkt ledarskapet inom organisationen och prioriterat ett förändringsorienterat ledarskap. Vi satsar på att vi alla ska verka gemensamt i den här förändringen, säger Niclas.

Sandviken Energi har också förvärvat ett anrikt elnätsbolag under året, Österfärnebo El.

– Det är en del i ett större syfte att ge alla kommuninvånare likvärdig service och ett elnät med hög driftsäkerhet, säger Niclas.

Koncernens nettoomsättning uppgick till 463,3 miljoner kronor varav i moderbolaget Sandviken Energi AB 287, 2.