Nyheter

Snabbspår inom energibranschen – pilotutbildning startar i Skåne

Energibranschen har ett stort behov av tekniker, civilingenjörer och högskoleingenjörer. Nu startar branschorganisationen Energiföretagen Sverige, Arbetsförmedlingen och Folkuniversitet Korta Vägen Energi för att möta upp en del av behovet.

Den 4 april är det rekryteringsträff i Kristianstad inför utbildningsstarten. Drygt 10 företag från Skåne och Blekinge träffar kandidater med utländsk ingenjörsexamen inom el-kraft eller nätförsörjning. Utbildningen i Kristianstad är en pilot och erfarenheterna ska användas nationellt.

Syftet är att snabbare hitta nyanlända med kvalificerad yrkeserfarenhet och utbildning. På rekryteringsträffen berättar företagen om sin verksamhet och kandidaterna snabbintervjuas. Utifrån intervjuerna bestäms vilka som antas till utbildningen. Utbildningen planeras tillsammans med lokala arbetsgivare och ett av företagen som deltar är Öresundskraft.

– Att vi saknar arbetskraft med rätt kompetens är en avgörande utmaning för svensk konkurrenskraft och välfärd. Så också för energibranschen och för Öresundskraft. Nu har vi en möjlighet att bidra inte bara till rekrytering av rätt kompetens till vår bransch utan också till integrationen av nyanlända i det svenska samhället. Det gör det självklart för oss att delta i Korta vägen energi, säger Magnus Sjunnesson, avdelningschef Strategi & Verksamhetsutveckling, på Öresundskraft.