Nyheter

Sandviken Energi besiktar elnätet med helikopter

Sandviken Energi planerar att besikta sina högspänningslinjer med hjälp av helikopter tisdag och onsdag 3-4 april.

– Besiktningen görs för att förebygga eventuella störningar, vilket ger en ökad driftsäkerhet och minskar risken för elavbrott, säger Leif Virén som är drift- och underhållschef för Elnät på Sandviken Energi.

Besiktningen är en viktig del i Sandviken Energis arbete för att underhålla och förbättra elnätet i området. Från helikoptern får man en oslagbar överblick och kan upptäcka fel och brister hos de luftburna högspänningsledningarna som annars hade varit svåra att se.

– Besiktningen är också viktig för att se var vi behöver röja och ta ned träd i ledningsgatorna. På så sätt minimeras risken för att träd faller ner över ledningar i samband med till exempel hård vind eller tungt snöfall, säger Leif Virén.

Tidvis flyger helikoptern väldigt lågt för att kunna inspektera ledningarna på nära håll och Sandviken Energi informerar därför i förhand om att bullerstörningar kan förekomma.

Foto: Sandviken Energi