Nyheter

Kraftig ökning av nätanslutna solcellsanläggningar

Antalet nätanslutna solcellsanläggningar har ökat med drygt 52 procent mellan 2016 och 2017. Nästan hälften av den installerade effekten i Sverige finns att hitta i Västra Götalands län, Stockholms län och Skåne län. Det visar ny statistik från Energimyndigheten.

I Sverige installerades det cirka 5 300 nätanslutna solcellsanläggningar under 2017. Totala antalet anläggningar uppgår till 15 300 vilket är en ökning med drygt 52 procent jämfört med 2016. Den totala installerad effekten uppgår till 231 MW vilket är 65 procent högre än förra årets 140 MW.

De installerade solcellsanläggningar är inte jämnt fördelade över landet. 40 procent av installerad effekt finns i Västra Götalands län, Stockholms län eller Skåne län. I Västerbottens län och Värmlands län har antalet anläggningar fördubblats. Andelen av den totala installerade effekten från anläggningar över 1 000 kW överstiger tio procent i både Hallands län och Södermanlands län.

De små anläggningarna, med en installerad effekt upp till 20 kW, står för 46 procent av den installerade effekten och 85 procent av antal anläggningar.

– Vi ser att anläggningar med en installerad effekt över 20 kW växer snabbare både i antal och installerad effekt än de små anläggningarna, säger Jeffrey Berard som är statistiker på Energimyndigheten. Även de största anläggningarna blir fler. Antalet anläggningar som har en installerad effekt som överstiger 1 000 kW har dubblats, från tre till sex, under 2017.