Nyheter

”Fossilfria inom en generation” – Vattenfalls Års- och Hållbarhetsredovisning 2017

Vattenfalls Års- och Hållbarhetsredovisning 2017 är nu publicerad med temat ”Fossilfria inom en generation”. Rapporten beskriver Vattenfalls inriktning med en kraftfull satsning på förnybar produktion och hållbara energilösningar. Samtidigt redovisar bolaget 2017 ett trendbrott med positivt resultat för första gången på fem år.

– Vattenfall fortsätter att främja ett klimatsmartare liv för sina kunder med målsättningen att minska beroendet av fossila bränslen. Vi vill vara drivande i den utvecklingen. Under 2017 nåddes flera viktiga milstolpar på vägen bort från kol parallellt med betydande tillväxt inom förnybar produktion, säger Vattenfalls VD och koncernchef Magnus Hall i VD-ordet. För första gången sedan 2012 redovisar Vattenfall nu en vinst med ett positivt resultat efter skatt på 9,6 miljarder SEK och en föreslagen utdelning på 2 miljarder SEK. Förändringen i verksamhetsportföljen och en ökad tillväxt inom förnybar produktion har bidragit till en förändrad riskprofil, vilket också avspeglas i nya finansiella mål för bolaget.

Framsteg i investeringsprojekt
Exempel på större investeringsprojekt som färdigställdes under året är den havsbaserade vindkraftsparken Sandbank (288 MW) i Tyskland, som togs i drift tre månader tidigare än beräknat, och Vattenfalls största landbaserade vindkraftspark i Storbritannien, Pen y Cymoedd (228 MW). Som del av handlingsplanen för minskade koldioxidutsläpp fortsatte utfasningen av koleldad kraftproduktion genom att Vattenfalls sista brunkolskraftverk, Klingenberg i Berlin, byggts om för drift med naturgas. Vattenfall beslutade även att investera 305 miljoner EUR för att bygga ett nytt gaseldat kraftvärmeverk i Berlins stadsdel Marzahn-Hellersdorf (260 MWel, 230MWvärme) som förväntas tas i drift 2020.

För att minska miljöpåverkan i hela värdekedjan fortsatte Vattenfall under året samarbeten med stora industriella aktörer i Sverige för att genom elektrifiering kraftigt minska Sveriges totala koldioxidutsläpp. De aktuella projekten gäller koldioxidfri ståltillverkning (HYBRIT tillsammans med SSAB och LKAB), minskade koldioxidutsläpp inom cementproduktion (Cementa) samt minskade utsläpp i raffinaderier för produktion av biodiesel (Preem). Utbyggnaden av infrastruktur för eldrivna fordon som ska minska klimatpåverkan från transportsektorn fortsatte samtidigt där nätverket InCharge nu har över 4 000 laddpunkter.