Nyheter

E.ON väljer Wibax som leverantör av bioolja

Nu tar E.ON ett steg närmare sitt mål – att senast 2025 bara producera och leverera hundra procent återvunnen eller förnybar fjärrvärme – och ersätter den fossila oljan i reservanläggningen Navestad med förnybar bioolja.

Navestad är en av två reservanläggningar i Norrköping. Anläggningen körs när den ordinarie produktionen vid Händelöverket behöver stöttas upp, till exempel vid driftstörningar eller sträng kyla.

Bioolja är ett förnybart bränsle som bland annat består av restprodukter från industrin och vegetabiliska produkter. Den bioolja som E.ON använder är fri från palmolja.