Nyheter

Värme fångade gifterna på förorenad Kristianstadstomt

Miljösaneringen av den gamla kemtvättstomten Färgaren 3 på Långebro i Kristianstad är nu klar. Resultatet är mycket bra, då mer än 99,9 procent av föroreningarna är borta. Totalt har 1 500 kg klor tagits upp och destruerats. En av Skånes giftigaste tomter är numera ren och de klorerade lösningsmedlen som fanns i marken hotar inte längre grundvattnet.

– Jag är väldigt glad över resultatet, säger projektledaren Elin Remstam. Nu när marken är ren kan kommunen fortsätta att utveckla hela det här området.

Färgaren 3 har varit en av Skånes mest förorenade tomter. Här bedrevs färgeri och kemtvätt med klorerade lösningsmedel från början av 1900-talet fram till 1980-talet. Lösningsmedel som läckt ut i marken hotade att spridas till en av Skandinaviens mest värdefulla grundvattenresurser som ligger 100 meter under marknivån.

Riskerna med tomten pekades ut av Länsstyrelsen redan 2001. Efter förstudiearbeten påbörjades det stora reningsarbetet 2016, då 6 000 kubikmeter ytligt förorenad jord forslades bort.

I april 2017 startade arbetet med värmebehandling av marken. Värmeelement borrades ner till 20 meters djup och marken har sedan upphettats till över 100 grader. Totalt har 1 500 kg perkloretylen förångats ur marken och fångats in i anläggningens aktiva kolfilter, för destruktion. I förra veckan stängdes det sista värmeelementet av och mätningarna visar nu att marken på den 2500 kvadratmeter stora tomten renats till mer än 99,9 procent.

– Från att ha varit en av de värsta miljöbovarna i Skåne uppfyller den här tomten nu alla krav för att bygga bostäder, säger Anders Bank från Structor, som varit kommunens miljökonsult i projektet.

Anders Bank räknade ut att tomten borde innehålla ungefär 1 500 kg perkloretylen och när reningen nu är avslutad visar det sig att hans beräkningar stämde. Färgaren 3 är en av de första platserna i Sverige där reningsmetoden med värme använts och arbetet har i stort sett gått enligt planen.

– En kontrollmätning visade att det fortfarande fanns perkloretylen kvar i ett mindre delområde och där fick vi värma lite längre än vi tänkt från början, beskriver projektledaren Adis Dzafic, från Veolia Water Technologies, huvudentreprenören som ansvarar för saneringen. Annars har det flutit på.

Tomten Färgaren 3 är nu helt ren, men i en omkrets av 200 meter runt området finns det fortfarande en del lösningsmedel kvar i grundvattnet. När huvudkällan inte längre tillför några gifter ska det kringliggande området läka sig självt. Lösningsmedlen som finns kvar ska antingen spädas ut, brytas ner eller bindas i marken.

– Området kommer att självrenas under fem år och halterna ska mätas regelbundet, förklarar Anders Bank. Om det behövs kan vi dessutom hjälpa marken att påskynda den naturliga nedbrytningen.

Alla återställningsarbeten på platsen är färdiga i slutet av april, men det betyder inte att tomten kommer till direkt användning.

– En plan för utveckling av hela området längs med Helge å ska tas fram och för att bygga på tomten krävs också en detaljplan, förklarar projektledaren Elin Remstam. Det kommer att dröja några år innan vi kan börja bygga här.

Saneringen av Färgaren 3 har kostat 54 miljoner kronor som betalats av Naturvårdsverket, via Länsstyrelsen i Skåne.

Bild: Miljöinspektör Anna Bryllert och projektledaren Elin Remstam från Kristianstads kommun inspekterar de grönmarkerade brunnarna där värmeelementen funnits, tillsammans med projektledaren Adis Dzafic från Veolia.
Foto: Kristianstads kommun