Nyheter

Öresundskraft på okänd mark när värmelagring i berg testas

Öresundskraft har beviljats 900000 kronor i stöd från Energimyndigheten för att utveckla ny teknik för värmelagring i berg. Grundtanken är att värma upp berggrunden med överskottsvärme från Filbornaverket i Helsingborg under sommaren, för att sedan ta tillbaks värmen under vintern.

Detta genom att säsongsvis pumpa ner varmt respektive kallt vatten i dubbelmantlade rör i berggrunden.

Att säsongslagra värme i berggrunden är inget nytt men har hittills skett i urberg, så kallat kristallint berg. Den nordvästskånska berggrunden däremot är sedimentär, det vill säga gammal havsbotten.

– Vi trampar faktiskt okänd mark här; det finns inga färdiga system för värmeväxling mot sedimentärt berg. Det är en rad frågor som ska besvaras, bland annat om isoleringsmaterial och borrteknik. Det berättar Jesper Baaring, projektchef vid Öresundskraft.

– Vi vill testa en hög lagringstemperatur, runt 100 grader. Också det är nytt men om det fungerar kan vi använda den lagrade energin utan värmepump, vilket sparar kostnader.

Fullt utbyggt skulle ett Helsingborgs-lager kunna lagra 50 GWh värme, motsvarande årsbehovet för runt 2500 villor.

Proven sker intill Filbornaverket i Helsingborg och beräknas vara avslutade under våren 2019. Öresundskraft Kraft & Värme AB är projektets huvudman. LKAB Wassara AB svarar för borrningsteknisk utveckling och Malmberg Borrning AB för utveckling, tillverkning och installation av borrhålsvärmeväxlare. Båda företagen ser en framtida exportmöjlighet om tekniken visar sig vara effektiv, eftersom stora delar av Europa har likadan berggrund som i Helsingborg.
För projektledning och utredningsarbeten svarar Sweco Environment AB respektive Geostrata HB.

Foto: Öresundskraft