Nyheter

Alfa Laval säljer delar av sin ”Greenhouse”-verksamhet till NIBE

Alfa Laval  har tecknat ett avtal om att sälja sin verksamhet i produkgruppen för värmeväxlarsystem, för närvarande placerad i ”the Greenhouse” , till NIBE-koncernen. Transaktionen förväntas slutföras under andra kvartalet 2018.

Verksamheten för värmeväxlarsystem har varit en del av ”the Greenhouse” sedan 2016. Den flyttades dit tillsammans med några andra utvalda produktgrupper för att ges bästa möjliga förutsättningar för ett förbättrat resultat. Strategin har visat sig vara framgångsrik och värmeväxlarsystem-verksamheten redovisade intäkter på 300 miljoner kronor under 2017.

– Verksamheten har verkligen förbättrats under 2017, säger Tom Erixon, VD och koncernchef för Alfa Laval. Dock har vi dragit slutsatsen att verksamheten kommer att få ännu bättre möjligheter att utvecklas inom NIBE-koncernen. NIBE-koncernen är en stark aktör med dedikerat fokus på VVS-industrin – och värmeväxlarsystemen kommer att bli ett värdefullt komplement till deras nuvarande produktportfölj.

– Med förvärvet får NIBE Climate Solutions ett högkvalitativt kompletterande produktsortiment med goda affärsmöjligheter, samtidigt som det skapar synergier med NIBEs värmepumpar, säger Gerteric Lindquist, NIBE Industriers koncernchef. Det känns också värdefullt och positivt att såväl ledning som övriga anställda fortsätter sina anställningar i NIBE-koncernen.

Överenskommelsen om att avyttra affärsområdet för värmeväxlarsystem till NIBE-koncernen kommer att påverka cirka 60 anställda i Sverige, Frankrike, Ryssland, Tjeckien, Finland, Storbritannien och Slovakien. Dessa medarbetare kommer att fortsätta sin anställning inom NIBE-koncernen i samband med slutdatum för transaktionen.

Alfa Laval kommer att fortsätta att utveckla och producera värmeväxlare för VVS-marknaden, inklusive fjärrvärmeapplikationer, där Alfa Lavals teknik och produkter anses vara referenslösningar. NIBE Group kommer att vara kund till Alfa Laval även efter avyttringen.