Nyheter

AkzoNobel säljer sin Specialty Chemicals-del för 10,1 miljarder euro

AkzoNobel har idag berättat om försäljningen av 100% av sin Specialty Chemicals-verksamhet till The Carlyle Group och GIC för ett värde av 10,1 miljarder euro. Denna transaktion skapar två fokuserade och högpresterande företag – Paints and Coatings och Specialty Chemicals – som en del av den strategi som meddelades i april 2017.

Transaktionen förväntas vara klar före utgången av 2018.

Styrelsen och förvaltningsrådet konstaterade att en privat försäljning till The Carlyle Group och GIC är det bästa valet för  AkzoNobel, Specialty Chemicals och dess respektive intressenter, inklusive anställda, aktieägare och kunder. Detta är resultatet av en grundlig ”dual-track-process” under vilken AkzoNobels styrande noggrant övervägde både en utdelning av företaget till nuvarande aktieägare och en privat försäljning.

AkzoNobels VD, Thierry Vanlancker:
– Idag är en viktig milstolpe för att skapa två fokuserade, högpresterande företag, vilka kan skapa värde för alla intressenter. Vi levererade på vårt åtagande att avyttra Specialty Chemicals-verksamheten och gjorde det före utlovad tidpunkt.