Nyheter

Norra lanserar nya webbplatser

Norra satsar på framtiden och arbetar därför kontinuerligt med att utveckla digitala tjänster som skapar mervärde. Som ett led i detta lanserar nu Norra, i samarbete med Teknikhuset, ett flertal nya webbplatser.

Från att tidigare ha samlat all information under en gemensam webbplats lanserar Norra nu, i samarbete med Teknikhuset, inte mindre än fyra helt nya webbplatser för sina verksamhetsområden; Norra TimberNorra SkogsskolanNorra Skogsbyrån samt Norra Skogsägarna. Målet är att underlätta för medlemmar, kunder och övriga intressenter att hitta rätt information. Det långsiktiga målet är att kontinuerligt utveckla och erbjuda tillgängliga digitala tjänster samtidigt som man vill förmedla kunskap om skog och ansvarsfullt skogsägande.

– Vi har många besökare på norra.se och vårt mål är att underlätta för dem att nå information både genom mobil, platta eller dator. Givetvis vill vi även förmedla fördelarna med ett aktivt privat skogsägande som är både enkelt, roligt och lönsamt, säger Ulrica Winberg-Jonsson som är kommunikationschef på Norra.

Webblösningen är byggd på Sitecore 9 och har en gemensam redaktionell bas där redaktörer på ett enkelt sätt kan publicera information så som nyheter på en eller flera webbplatser. Detta gör det smidigt för redaktörer att samtidigt publicera innehåll på flera webbplatser från ett ställe. Kontaktinformation på webbplatserna hämtas från Norras katalogtjänst vilket gör att kontaktinformationen på alltid är aktuell och endast behöver uppdateras på ett ställe.

Vad gäller Sitecore så är de en av absoluta ledarna inom programvara för upplevelsehantering vilken möjliggör kontextuell marknadsföring. Sitecore Experience Platform™ hanterar innehåll, levererar kontextuell information, automatiserar kommunikation och möjliggör personalisering. Det gör att kommunikationsavdelningen kan leverera innehåll i realtid i alla kanaler i den kontext som besökarna interagerar med just för tillfället.

Nu efter avslutat projekt och lansering vidtar arbetet med att för Norras del använda plattformen fullt ut genom att nyttja dess stöd för personalisering, nyhetsbrev, automatiserade flöden med mera.

– Med Teknikhusets hjälp har vi skapat en plattform som kommer hjälpa oss att satsa på framtidens skogsbruk. Det känns toppen! avslutar Ulrica Winberg-Jonsson.