Nyheter

Löfvens styre ökar regelkrånglet för Sveriges företagare

Regelkrånglet för företagare har ökat rejält under den senaste mandatperioden, visar en ny rapport.

Skatter, arbetsrätt och branschspecifika regler är områden som företagen lyfter upp som krångliga, trots Löfvens höga svansföring före mandatperioden, säger Andrea Femrell, vd för Näringslivets regelnämnd.

Regelförenkling är något om brukar toppa önskelistan för Sveriges företagare under ett valår. En ny rapport från Näringslivets Regelnämnd NNR visar dessvärre på motsatsen. Reglerna ökar och blir allt snårigare.

Regeringen Löfven har haft hög svansföring vad gäller att komma tillrätta med krånglet. Men under den senaste mandatperioden har regelbördan för landets företag ökat kraftigt, säger Andrea Femrell, vd på Näringslivets Regelnämnd, NNR.

Rapporten ”Ny mandatperiod, nya möjligheter” och består av två delar.

Den ena delen är en SKOP-undersökning som redogör för hur företagare upplever regler och regelverk, om det har blivit enklare eller krångligare, vilka regelområden som utgör hinder för att växa, reglers påverkan till expansion samt företagarnas förtroende för regelförbättringsarbetet.

I den andra delen ger NNR konkreta förslag till åtgärder.