Nyheter

Capgemini vinner miljonavtal med svenska kärnkraftverk

Capgemini har fått förnyat sitt systemförvaltningsavtal i ytterligare fem år med samtliga svenska kärnkraftverk samt företaget Kärnkraftsäkerhet och Utbildning AB. Affären är värd cirka 75 miljoner kronor.

Capgemini Sverige AB har fått förnyat förtroende att leverera systemförvaltning till kärnkraftverken. Avtalet omfattar stöd till kraftverken Ringhals, Oskarshamn, Forsmark och Kärnkraftsäkerhet och Utbildning AB (KSU) kring förvaltning av anläggningarnas blockdatorsystem, ett avancerat realtidssystem som bland annat används som ett instrument för övervakning av anläggningarnas drift.

– Genom att ta tillvara den spetskompetens som finns inom Capgemini kommer vi nu huvudsakligen att satsa på att ytterligare vidareutveckla våra befintliga blockdatorsystem. Vår målsättning är dels att utöka systemens livslängd, dels att även fortsättningsvis anpassa systemen till de förändringar som anläggningarna i övrigt genomgår. Vi är förvissade om att vi via det tecknade samarbetsavtalet, på ett kostnadseffektivt och säkert sätt, kan uppnå denna målsättning, säger Nils-Erik Näslund, representant för kundgruppen.

Tillsammans med kärnkraftverken kommer Capgemini, bland annat, att genomföra ett byte av datorplattform för insamling av signaler och mätvärden, baserad på standard hård- och mjukvara. Detta görs för att framtidssäkra blockdatorsystemen.

– Samarbetet med den svenska kärnkraftindustrin är strategiskt viktigt för oss. Vi är också glada för det förtroende som de visar oss genom att förnya kontraktet, säger Lars Engvall, kundansvarig på Capgemini Sverige AB.