Nyheter

Sandviken Energi får hållbarhetsmärkningen Kranmärkt

Sandviken Energi blev officiellt Kranmärkt av branschorganisationen Svenskt Vatten i samband med FN:s Världsvattendag den 22 mars. Det innebär att verksamheten helt slutar använda flaskvatten och bara väljer kranvatten. Det är hälsosamt och hållbart, utan onödiga transporter och onödigt avfall.

I Sverige har vi ett fantastiskt bra vatten i kranarna, så att förpacka och transportera dricksvatten är en helt onödig belastning på miljön. Dessutom är det betydligt mycket dyrare med flaskvatten än kranvatten, säger Ida Lindahl, informationschef på Sandviken Energi.

Kranmärkt är en nationell hållbarhetsmärkning för verksamheter som väljer kranvatten framför flaskvatten. Om en verksamhet är kranmärkt betyder det att arbetsplatsen, möten och externa konferenser eller utbildningar är fria från flaskvatten.

– Företag som vill kranmärka sig får gärna höra av sig till oss på Sandviken Energi så hjälper vi till i kontakten med Svenskt Vatten, säger Ida Lindahl. 

Tre enkla steg till kranmärkning

  1. Börja internt och se över var, när och om ni använder flaskvatten idag. Till exempel matsal & kafeteria, interna möten, externa konferenser och event.
  2. Välj ut vilka områden som bör prioriteras för kranmärkningen (t.ex. börja med ett event eller en konferens alternativt en hel arbetsplats), ta sedan område för område och förändra inköpen.
  3. Sätt upp interna mål och policys för hur ni använder vatten – följ upp!