Nyheter

Detta blir Europas dyraste byggnad

Bygget av kärnkraftreaktorn Olkiluoto 3 har en prislapp på över 8,5 miljarder euro och kommer att ge ett kraftöverskott i Norden.

Det har länge rått variationer mellan de nordiska länderna när det gäller kraftöverskott. I Norge och Sverige har man ett överskott. I Finland och Danmark är man beroende av import för att täcka sin kraftefterfrågan.

Tio år senare
Norden som helhet förväntas få ett överskott under loppet av nästa år. Då förväntas finnarna ta den nya kärnkraftreaktorn Olkiluoto 3 i drift. Olkiluoto 3 skulle ursprungligen avtäckts 2009 och kosta 3,5 miljarder euro. Tio år senare ser det ut som att finnarna närmar sig en avtäckning av det som skulle visa sig bli Europas dyraste byggnad och världens näst dyraste. Den finska kraftproducenten TVO har pungat ut med över 8,5 miljarder euro för Olkiluoto 3 när kärnreaktorn står klar.

Självförsörjande från 2025
Flera års tvister med den franska leverantören Areva slutade till sist i en förlikning. Detta gav även slutsumman för projektet. Finnarna har inte låtit sig avskräckas av det enorma budgetöverskridandet utan är redan igång med bygget av nästa kärnkraftreaktor genom bolaget Fennovoima. Bolaget ska 2025 leverera en driftklar reaktor från den ryska leverantören Rusatom Energy International.

Reaktorerna kommer att göra Finland självförsörjande med elektricitet från 2025.

Källa: Los Energy