Nyheter

NSK släpper ny uppdaterad rullagerkatalog

Användare av rullager i hela Europa kan nu dra nytta av den nyligen uppdaterade versionen av en av industrins nyckelresurser – den reviderade och uppdaterade rullagerkatalogen från NSK. Denna guide med mer än 700 sidor rullagerteknik finns som online-baserad E-bok och i tryck upplaga.

Rullager är bland de viktigaste komponenterna i maskiner, utrustningar och system i industrin. Med bokstavligen tusentals olika typer som tillhandahålls av NSK i Europa finns nästan alla representerade i den senaste rullagerkatalogen.

I katalogen kommer användarna att hitta en mängd tekniska uppgifter, inklusive förklaringar av olika rullager, typer och egenskaper, samt urvalskriterier baserade på parametrar som storlek, hastighet, toleranser/spel, förbelastningar, friktion, smörjning, lagermaterial och mer. Dessutom, som en del av uppdateringen, innehåller lagertabellerna nu information om alla tillgängliga NSKHPS högpresterande rullager, liksom Plummer Block- och Neuweg-produkter. De termiska referenshastigheterna för cylindriska rullager och koniska rullager har också uppdaterats.

Tillgång till online-baserade NSK:s interaktiva E-Book görs på www.nsk-literature.com/en/rolling-bearings  (alla NSK-kataloger kan nås som e-böcker på www.nsk-literature.com). Om så är önskvärt finns en utskriftsversion också tillgänglig. Den nya katalogen är endast tillgänglig på engelska för närvarande.