Nyheter

Interaktiv års- och hållbarhetsredovisning för ökad tillgänglighet

Idag släppte Luleå Energi sin mobila års- och hållbarhetsredovisning. I år har fokus lagts på att få in interaktiva moment, ett nytt grepp och ett verktyg som förenklar för kunderna att engagera sig i företagets resa mot en hållbar framtid.

Redan förra året lanserade Luleå Energi sin första integrerade års- och hållbarhetsredovisning på sin webb. Många har valt att göra sin redovisning digital, men få har gjort den rörlig.

– Det som förut skrevs på många sidor kan hanteras på ett helt annat sätt idag. Den nya webbaserade versionen klarar både bredd och djup, samtidigt är den enkel och lätt att ta del av. Det finns även utrymme att fördjupa sig i exempelvis siffror, säger Vidar Langås, ekonomichef på Luleå Energi.

Ökad tillgänglighet och transparens är några skäl till att Luleå Energi har börjat redovisa på ett nytt sätt. Med den nya plattformen hoppas man engagera läsarna ytterligare.

Redovisningen är mobilanpassad för att kunna surfas runt på via dator, mobil eller surfplatta. Den största skillnaden är att vi har lagt in rörliga delar så som diagram och filmer och att läsaren själv kan välja att fördjupa sig inom olika områden. Genom chattfunktionen får vi möjlighet till värdefull dialog med våra läsare, säger Carina Zolland, chef för Varumärke & Kommunikation på Luleå Energi.

Ett hjälpmedel för fortsatt utveckling
Luleå Energi har länge arbetat för att minska sin påverkan på miljö och samhälle. Under de senaste åren har företaget jobbat alltmer strategiskt och strukturerat med deras viktigaste hållbarhetsutmaningar. Den webbaserade redovisningen är ett verktyg som hjälper till att synliggöra företagets verksamhet, vad de tar ansvar för och vad de kan göra bättre.

– Utan energi skulle samhället helt enkelt inte fungera. Som energibolag har vi möjlighet att tillsammans med kunder och samhället i stort driva utvecklingen mot en hållbar framtid. För att göra det måste vi hela tiden utmana oss själva, se över våra processer och utveckla vår verksamhet, avslutar Vidar Langås.