Nyheter

ECP Airtech renoverar elfilter på SCA Östrand

Luftreningsföretaget ECP Airtech har fått en order på renovering av elfilter i SCA Östrands sodapanna. Beställningen är den första etappen av åtta, hela investeringen ligger på 32 miljoner kronor.

ECP Airtech är specialiserat på industriella system för rening av stoft och rökgaser. Nu har Sundsvallsföretaget fått en beställning på renovering av elfilter i sodapannan på SCA Östrands massabruk i Timrå.

Renoveringen sker inom ramen för den kraftiga utbyggnaden av fabriken för att fördubbla brukets produktionskapacitet, en investering på 7,8 miljarder kronor.

För att klara den ökade produktionen förses pannan med ett tredje elfilter. Filtren renar renar rökgaserna från den eldade luten och gör det möjligt att återvinna stoftet. Samtidigt ska de två befintliga elfiltren, som har ungefär tio år på nacken, renoveras för att få samma kapacitet.

De båda filtren består av vardera fyra elektriska fält som kommer att renoveras successivt när fabriken har underhållsstopp.

– I maj kommer vi att renovera det första fältet. Det tar ungefär femton dagar, säger Anders Danielsson, chef försäljning och projekt på ECP Airtech.

Sundsvallsföretaget har fått en beställning på den första etappen av renoveringen med option på de följande.

– Det sammanlagda ordervärdet ligger på 32 miljoner kronor, varav hälften är utrustning och hälften montage, säger Anders Danielsson.

Mikael Henriksson, underhållsplanerare på SCA Östrand, förklarar valet av leverantör:

– ECP Airtech får förtroendet tack vare deras korta leveranstid till rätt prisbild. Att ECP har stark lokal närvaro och fokuserar på klimatvänliga leveranser stämmer också väldigt bra med våra värderingar, säger Mikael Henriksson.

Varje filter består av en låda som är 15 x 15 x 8 meter. Inne i den finns fyra fält med elektroder som gör att rökgaserna laddas och fångas upp för återvinning.

– Vi plockar ut 30-40 ton stål ur varje fält och ersätter det sedan med nytt material, säger Anders Danielsson.

ECP Airtech omsatte omkring 40 miljoner kronor under andra verksamhetsåret 2017. Målet är omsätta 100 miljoner kronor om fem år.

Foto: SCA