Nyheter

Alfa Laval tar offshore-order värd 170 miljoner kronor

Alfa Laval har tagit en order för leverans av Framo pumpsystem och nödgeneratorer till en oljeplattform i Nordsjön. Ordern, bokad inom affärsenheten Pumping Systems i Marindivisionen, har ett värde av cirka 170 miljoner kronor. Leverans beräknas ske 2018.

Ordern omfattar offshore pumpsystem och nödgeneratorer som kommer att utgöra en del av säkerhets- och reservkraftssystem på oljeplattformen i Nordsjön.

– Säkerhet är av största vikt på en offshore oljeplattform, och vår utrustning spelar en viktig roll för att säkerställa pålitliga stödsystem, säger Peter Leifland, chef för Marindivisionen. Ordern berkäftar att vi kan möta de höga kraven på säkerhet från kunderna inom offshoreindustrin.