Nyheter

Uppdrag om Långforsen redovisas

Jämtkraft har uppfyllt det direktiv de fick från de tre ägarkommunerna i maj 2017 om att i positiv anda utreda förutsättningar för en överlåtelse av Långforsens vattenkraftstation.

Jämtkraft har utvärderat de legala och praktiska förutsättningarna för en överlåtelse av vattenkraftstationen Långforsen och presenterat resultatet. Slutsatsen, som presenterades i november, är att det enligt gällande lagstiftning är möjligt att överlåta anläggningen men att hindren är flera.

Bolagets utredning är också granskad, genom så kallade second opinions, av Östersunds kommunjurist samt av Front advokater. Utöver det har Jämtkrafts styrelse och representanter från bolaget haft tre dialogmöten med Föreningen Långforsen och begärt in kompletterande frågor från föreningen.

– Vi anser att de svar vi fått från föreningen hittills inte är tillfredsställande. Föreningen Långforsen har i sina svar inte visat att de praktiskt, legalt och ekonomiskt kan ta ansvar för ett förvärv och utrivning av vattenkraftstationen. Vår uppfattning är fortsatt att en renovering av vattenkraftstationen med faunapassage, liknande den som byggts i Billstaån, blir den bästa lösningen. Andra alternativ innebär svårigheter och betydande risker och inget vi kan rekommendera ägarna, säger AnnSofie Andersson, styrelseordförande Jämtkraft.