Nyheter

Rekordinvesteringar i Svensk vindkraft

Det är galet. Aldrig har beslut om så stora vindinvesteringar fattats som under 2017. Sammantaget handlar det om investeringar på runt 25 miljarder kronor, varav omkring 17 miljarder beslutades bara under fjärde kvartalet, säger Mattias Wondollek, ansvarig för elnät och marknad på Svensk Vindenergi till Dagens Industri.

Branschorganisationens senaste siffror visar på något av ett rekord för den svenska vindkraften. Medan endast 199 megawatt, MW, ny vindkraft installerades under 2017, fattades förra året beslut om hela 2.079 MW. Det är med stor marginal nytt rekord.

Fjärde kvartalet utmärkte sig som det enskilda kvartal med de största investeringsbesluten i svensk vindkraftshistoria med 1.417 MW. Det är nästan lika mycket som nettoeffekten i Sveriges största reaktor, Oskarshamn 3.

– Prognosen bara för 2018 om 794 MW ny vindkraft är 400 procent högre än i fjol, säger Mattias Wondollek till Dagens Industri.

– Det utlösande var den blocköverskridande energiöverenskommelsen. Den innebär ju att Sverige ska ställa om till 100 procent förnybar el och ger investerarna tydliga spelregler under lång tid, fortsätter Mattias Wondollek.

Bland annat har riksdagen beslutat att förlänga och utvidga elcertifikatsystemet, ett stödsystem för producenter av förnybar el.

Den våldsamma  utbyggnadstakten gör att målet om ytterligare 18 TWh förnybar el mellan 2022 och 2030 kan komma att nås redan 2021. Det är i så fall nästan ett decennium i förväg.

– Investeringar på uppemot 45 miljarder kronor väntar de närmaste åren. Det är inte bara en rivstart mot den stora omställningen av elsystemet. Det blir också en stor ekonomisk injektion och som kommer att skapa många arbetstillfällen och potentiellt stora exportintäkter där de stora volymerna vindel också kan bidra till att sänka klimatutsläppen i Europa, avslutar Mattias Wondollek.