Nyheter

LKAB utökar industriområdet i Malmberget

LKAB:s industristängsel som gränsar till samhället flyttas under åren 2018 – 2025 för att utöka industriområdet i Malmberget. Stängseldragningen delas in i etapper och flyttas succesivt år för år.

Till hösten dras stängslet om på området Johannes/Hermelin. Därefter fortsätter dragningen av industristängslet i både västra och östra delar av Malmberget under kommande år i takt med att samhället förändras.

– Ingen produktionsbrytning pågår eller kommer att ske under områden där människor bor eller vistas. För att bibehålla trygghet för de boende och för en fortsatt gruvdrift behöver vi utöka industriområdet. Vi vill ha en god framförhållning och sätter säkerheten först, säger Peter Segerstedt, chef för samhällsomvandlingen i Malmberget.

I samband med stängseldragningen presenteras en justerad tidplan för samhället. LKAB:s tidplan för köp och flytt uppdateras kontinuerligt. Några årtal är justerade men planen följer den tidigare etappindelningen för avvecklingen som beslutades 2012. Tidplanen omfattar bara bostäder.

– En del områden, som tidigare har haft 2018 som tidpunkt för flytt, är ändrade till 2019 eller 2020, men i övrigt inga ändringar. Vi följer de miljövillkor som beslutats av Mark- och miljööverdomstolen, säger Peter Segerstedt.

LKAB:s ersättningsmodell omfattar alla som berörs. Nya bostadsområden växer fram i Gällivare och Koskullskulle med både gammal och ny bebyggelse. I Koskullskulle står flyttade kulturbyggnader inflyttningsklara och snart är nybyggda hyresrätter tillgängliga. På Repisvaara byggs mer än 1 000 bostäder, både villor, bostadsrätter och hyresrätter. I Gällivare står nya hyreshus i kvarteret Dansaren och Forsbacken inflyttningsklara under året. Totalt påbörjas byggnation av cirka 600 nya bostäder under 2018.

– Samhällsomvandlingen i Malmberget har pågått i mer än 50 år och stora förändringar har skett. Samtidigt som samhället avvecklas är det en unik möjlighet för Gällivare kommun att bygga nya anläggningar, bland annat gymnasieskola och idrottsarenor, säger Peter Segerstedt.

Foto: Fredric Alm/Alm & ME