Nyheter

Case study: Lyckade testmätningar på roterugn

I materialbearbetningsindustrin – som exempelvis cement- eller kraftmassatillverkning – är roterugnen en produktionskritisk maskin. Denna fallstudie handlar om resultaten av testmätningar online med HD-teknologierna och accelerometern DuoTech.

De första testmätningarna på den långsamtroterande ugnen (3.5 RPM) skedde under hösten 2013, då med hjälp av mätmetoden SPM HD. Efter att mätsystemet med framgång identifierat en lagerskada ersattes det tidigare vibrationsövervakningssystemet med en fast installation av Intellinova Compact från SP

Vid senare mätningar med den nya DuoTech-accelerometern och vibrationsteknologin HD ENV upptäcktes ytterligare lagerproblem, däribland en ytterringsskada med över tio månaders förvarningstid.

Denna anläggning för materialbehandling bytte ut sitt tidigare vibrationsövervakningssystem på roterugnens trumma mot onlinesystemet Intellinova Compact efter en framgångsrik testinstallation med mätmetoden SPM HD.

Under testmätningarna hösten 2013 indikerade systemet omgående en tydlig ytterringsskada på ett av trummans bärhjulslager. Cirka tre månader senare byttes lagret ut, då skadorna på ytterringen också bekräftades. Baserat på resultaten från dessa testmätningar installerades ett permanent Intellinova onlinesystem under första halvåret 2014.

Under 2017 genomfördes nya testmätningar, nu med hjälp av accelerometern DuoTech, som möjliggör mätning med de båda mätmetoderna SPM HD och HD ENVpå en och samma givare. Tack vare denna möjlighet beslutade underhållsavdelningen att nu också göra testmätningar med HD ENV. Ytterligare lagerskador som upptäcktes under denna andra testperiod bekräftade att HD-teknologierna och DuoTech har kapacitet att i ett tidigt stadium upptäcka skador på denna långsamtroterande applikation, och att skadans utvecklingsprocess kan följas över tid.