Nyheter

15 storföretag efterlyser startups för samarbeten

Storföretagens intresse för startupföretag med nya skalbara affärsmodeller och innovativa lösningar ökar för varje år. Samtidigt finns få arenor där dessa två världar kan mötas. Under Sveriges Innovationsriksdag i Borås 10–11 april arrangeras därför matchmaking mellan startups och storföretag.

Ignite Sweden är ett initiativ som erbjuder matchmaking mellan startups och storföretag samt en gemensam arena. Syftet med plattformen att erbjuda nya kontaktytor mellan startups etablerade storföretag för att stimulera till nya samarbeten.

– Storföretagen ser stort värde i de lösningar, produkter och tjänster som utvecklas av startups. Drivkraften är behovet av att ständigt förnya sitt erbjudande på marknaden. Samtidigt behöver startups ofta hjälp att hitta nyckelpersoner, en första kund, eller respons på affärsmodeller, säger Stina Lantz, projektledare Ignite Sweden.

Ett storföretag som söker startups är ABB som arbetar aktivt för att utveckla modeller som möjliggör deras samarbeten sinsemellan.

– För en startup med en spännande innovativ lösning och en skalbar affärsmodell finns goda möjligheter till samarbete med exempelvis ABB. Jag tycker att startups i Västra Götaland och övriga Sverige ska ta den här chansen att via Ignite Sweden komma och träffa oss från ABB och andra storföretag. Det här är något som är lärande och utvecklande för bägge parter, säger Peter Löfgren, Managing Directory Synerleap powered by ABB.

Storföretagen på plats:
ABB, Alfa Laval, Bisnode, Combient, E. ON, L’Oréal, Pfizer, Scania, Siemens, Stockholm Energi, Varberg Energi, Coor Service Management, Trygg-Hansa och Ericsson.

Ignite välkomnar innovativa, icke noterade, unga (mindre än 5 år) företag med skalbara lösningar.

Om Ignite Sweden:
Ignite Sweden har hittills skapat 641 matchade möten mellan startups och storföretag. 140 tech startups och 37 storföretag har hittills engagerats i projektet som genererat 55 processer och 17 konkreta samarbeten. Ignite Sweden drivs av LEAD, MINC, SISP, STING, THINGS & UMINOVA och är delfinansierat av Vinnova.