Nyheter

Nu byggs ny lösning för smarta digitala lösningar i Jönköping

Jönköping Energi bygger ut en trådlös infrastruktur som kompletterar fibernätet med nya lösningar för Internet of Things (IoT), för att underlätta datainsamling från sensorer i Jönköping.

Efter utbyggnaden är det möjligt att fånga upp signaler från sensorerna där data som samlas in blir basinformation till det smarta samhället där allt mer kopplas, upp när Internet of Things träder in i den Smarta staden.

Utbyggnaden är ett resultat av att Jönköping Energi tecknar avtal med StadshubbsAlliansen. Stadshubben är ett komplement till fibernätet och används för att samla data via sensorer och utgör en viktig basinfrastruktur i det framtida smarta samhället. Framöver kommer allt mer kommunikation ske digitalt och datainsamling kommer vara allt viktigare. Då är Stadshubben ett naturligt nästa steg som ger möjlighet till enkel och säker datainsamling via sensorer kan vara fasta eller placerade på rörliga saker som t ex hyrcyklar, olika typer av klimatgivare (temperatur, fukt mm).

– Om ett företag vill sätta upp sensorer någonstans och behöver få signalen levererad, exempelvis in i ett övervakningssystem, eller samla in data från fastigheter med mera kan detta ske över vår öppna och standardiserade teknik via Stadshubben, säger Ulf Svensson, affärsområdeschef stadsnät, Jönköping Energi.

Standardiserad världsledande teknik
Tekniken som används vid utbyggnaden kallas för LoRa. LoRa (Long Range) är en standardiserad trådlös teknik som kännetecknas av mycket lång räckvidd, låg energiförförbrukning och säker dataöverföring. LoRa har snabbt blivit en av de ledande tekniklösningarna för Internet of Things över hela världen. Tekniken kan även användas för positionering vilket innebär att sensorer även kan användas på rörliga föremål.

Den första Stadshubben designades och byggdes i Helsingborg av Öresundskraft för ett år sedan.

– Det är glädjande att öppna Stadshubbar snabbt tagit ett stort steg mot att bli en gemensam svensk lösning för denna typ av infrastruktur. Att de befintliga öppna stadsnäten kompletteras med en öppen infrastruktur för IoT skapar fantastiska förutsättningar för digital utveckling. Med det täta samarbetet inom StadshubbsAlliansen kan vi tillsammans skapa synergieffekter samt snabbt sprida bra exempel sinsemellan och på så sätt göra det möjligt för smarta städer att snabbt utvecklas över hela Sverige. Det är jättekul att även hälsa Jönköpings Energi välkommen till StadshubbsAlliansen.

Det säger Bo Lindberg, chef för Kommunikationslösningar på Öresundskraft.

StadshubbsAlliansen har vuxit mycket snabbt sedan den startades 2017. Förutom Jönköping Energi så ingår i nuläget även Öresundskraft, Affärsverken Karlskrona, Kalmar Energi, Karlshamn Energi, Bjäre Kraft samt Uddevalla Energi.