Nyheter

Jämtkraft levererar starkt resultat

Jämtkraftkoncernen redovisar en vinst på 382 miljoner kronor. Resultatet motsvarar ägarnas avkastningskrav och är bättre jämfört med vad prognosen visade på i höstas.

2017 levererar Jämtkraft det starkaste resultatet någonsin. När året nu är summerat blir resultatet före skatt 382 miljoner kronor.

– Det som hänt sedan prognosen i höstas är att vi har haft gynnsamma väder- och vindförhållanden, vilket har gynnat både vår produktion och vår elhandel. Bakom det starka resultatet som helhet ligger vårt långsiktiga arbete med effektiviseringar och det är glädjande att även de norska investeringarna börjar ge resultat, säger Anders Ericsson, vd Jämtkraft.

Ägarnas avkastningskrav är tio procent före skatt, mätt över en rullande fyraårsperiod. 2017 års resultat är 15,2 procent, alltså högre än ägarnas krav men mätt under de senaste fyra åren ligger vinsten på 7,8 procent.

Lönsam förnybar energi
Jämtkraft jobbar tillsammans med ägarkommunerna för ett fossilfritt samhälle till år 2030. Bolaget har målmedvetet ökat produktionen av förnybar energi, som ett led i det arbetet har bolaget bland annat investerat i de två norska bolagen Salten Kraftsamband (SKS) och Nordkraft.

Investeringar och effektiviseringar har gått hand i hand. För en tid sedan vädersäkrades elnätet och vattenkraftsanläggningar renoveras löpande. I Hissmofors har bolaget till exempel byggt en helt ny anläggning, vilken togs i drift 2013.

– Moderna anläggningar kräver mindre underhåll och vädersäkringen av elnätet gör att vi idag har förhållandevis få avbrott. Det ger sammantaget högre effektivitet och säkrare elförsörjning. Det är det långsiktiga arbetet vi ser ett starkt ekonomiskt resultat av nu, säger Anders Ericsson.

Slutrapport
2017 års resultat blir det sista som Anders Ericsson presenterar som vd för Jämtkraft, han avslutar uppdraget som vd och går i pension i vår.

– Jag är mycket stolt över vad vi alla på Jämtkraft åstadkommit. Alla affärsområden går bra och det finns en stabil grund att bygga vidare på. Jag önskar bolagets tillträdande vd Erik Brandsma all lycka till i den fortsatta utvecklingen av bolaget, säger Anders Ericsson.

En del av avkastningen delas ut till ägarkommunerna i form värdeöverföring och används i kommunal verksamhet. Ägarna får 32 miljoner kronor. De pengar som ligger kvar i bolaget används bland annat till investeringar för en fortsatt offensiv utveckling för att möta framtidens energimarknad.

– Anders Ericsson lämnar över ett välskött bolag till nästa vd. Ett lönsamt Jämtkraft är bra för såväl bolaget som medborgarna, vilka är de som ytterst äger bolaget, säger AnnSofie Andersson, styrelseordförande Jämtkraft.

På bilden:
Kattstrupeforsens vattenkraftstation i Krokoms kommun är Jämtkrafts näst största anläggning och producerar under ett normalår 285 GWh. Jämtkrafts totala vattenkraftsproduktion under ett normalår är 940 GWh.
Foto: Tommy Andersson