Nyheter

Världens första anläggning för att avlägsna CO2 från atmosfären

Avfallsförbränning är inte precis något som människor förknippar med förbättrad luftkvalitet. Men de boende i Hinwils i den schweiziska kantonen Zürich drivs ett projekt som visar att det går att kombinera förbränning med bra luftkvalitet.

Projektet, och den tekniska lösning som utvecklats, är det första i sitt slag. Ingenstans i världen finns något motsvarande. Den lokala myndigheten som ansvarar för sophanteringen omvandlar sopor till slagg i en förbränningsanläggning. Ovanpå anläggningen sitter företaget Climeworks lösning för att suga in luft och filtrera bort den oönskade koldioxiden och sedan omvandla den till, växtnäring! Allting sker i en effektiv reningscykel där avfallsförbränningen ger energi till Climeworks CO2-extraktorerna på taket.

Koldioxiden transporteras via en ledning till ett växthus 400 meter bort där den används som växtnäring vid odlingen av gurkor och tomater. Varje år förses växthuset med 900 ton koncentrerad koldioxid. Växtnäringen fungerar som en tillväxtboost och har lett till en 20 % ökning av mängden producerade grönsaker.

”Luftfångningsrekniken” som Climework utvecklat kallas DAC-Direct Air Capture och upphovsmännen är Christoph Gebald och Jan Wurzbacher. De två ingenjörerna blev bekanta med varandra under sina studier vid det schweiziska federala tekniska institutet i Zürich.

– Vi bestämde oss redan den första dagen att starta ett företag tillsammans, säger Wurzbacher. Det var vår stora dröm. 2007 började de forska om en teknik för att extrahera koldioxid från luften. Bara två år senare grundade de Climeworks. Företaget har satt upp ett stort framtidsmål:

– Teknik för att ta bort CO2 från luften är oumbärligt för att nå målet med bara två graders uppvärmning globalt, säger Valentin Gutknecht, marknadschef på Climeworks.

Valde stora axialfläktar från ebm-papst
Företaget skulle vilja se att en procent av världens koldioxidutsläpp filtreras bort ur luften år 2025. Det skulle dock kräva cirka 250 000 anläggningar som den i Hinwil. Climeworks anläggning i Hinwil består av 18 extraktionsenheter som styrs och övervakas centralt. En stor fördel är lösningens moduluppbyggnad: Den kräver litet utrymme, är lätt skalbar och kan därför användas överallt och anpassas till storleken på exempelvis en förbränningsanläggning.

Grundprincipen för en CO2-extraktor är faktiskt ganska enkel. En fläkt drar in luft genom ett filter som fångar upp CO₂. När filtret är mättat separeras koldioxiden vid 100 grader Celsius. Att välja rätt process och komponenter var faktisk något mer komplicerat än att fastställa en bra grundprincip.

– Energieffektivitet var en mycket viktig aspekt för oss. Vi hade ett stort fokus på det från första början, säger Wurzbacher.

Det var också en viktig anledning till att Climeworks valde stora axialfläktar från ebm-papst. Kraven var att fläktarna hade kapacitet att transportera mycket stora luftflöden med låga tryckförluster. Samtidigt måste de vara väldigt tysta.

– Vi gynnades mycket av att kunna sätta upp och mäta hela systemet hos ebm-papst i Mulfingen. Det hjälpte oss att maximera effektiviteten, förklarar Valentin Gutknecht.

Climeworks arbetar också med att bredda användningen av den miljövänliga teknik som utvecklats. Att ta hand om CO2 och omvandla det till nyttig växtnäring vid grönsaksodling, som i projektet i Hinwil, är bara en av flera möjligheter. Koldioxid som ”skördas” i DAC-anläggningen kan också användas för produktion av kolsyrade drycker eller klimatneutrala bränslen och material. Det viktigaste är dock att så mycket CO2 som möjligt försvinner från atmosfären!

Foto: Climeworks/Julia Dunlop