Nyheter

Norconsult vann storuppdrag inom vindkraft

Norconsult har nyligen vunnit ett stort uppdrag av Rabbalshede Kraft, som innefattar projektering för en ny vindkraftspark utanför Hede i Härjedalen. 

– Uppdragets omfattning består i de många delprojekt som Norconsults ansvarar för, säger teamchef Rolf Johansson som är glad och stolt över förtroendet.

Norconsult kommer bland annat att ansvara för nätanslutning från kraftverket till stamnätet, projektering av det interna kabelnätet, en uppsamlingsstation i parken och kraftledning ut till en ny stamnätsstation för SVK (Svenska Kraftnät).

Uppdraget innebär ett tvärfackligt samarbete mellan Norconsults ingenjörer inom bygg- och projektledning, elteknik och miljö. Uppdraget startar under april, och beräknas färdigställas vid årsskiftet 2018/2019.