Nyheter

153 miljoner kronor i utdelning till jord- och skogsbrukarna i Landshypotek

Styrelsen i Landshypotek Ekonomisk Förening föreslår en utdelning på 153 miljoner kronor till sina medlemmar. Utdelningen motsvarar 9 procent på medlemmarnas insatser. 

Landshypotek Bank ägs av kunderna som lånar till jord- och skogsverksamhet. De blir alla medlemmar och har en insats Landshypotek Ekonomisk Förening. Utifrån den insatsen och det resultat som den egna banken gör så får medlemmarna utdelning.

Nu föreslår föreningsstyrelsen en utdelning på 153 miljoner kronor, motsvarande nio procent på medlemsinsatsen, för resultatet 2017.

– Det känns väldigt bra att vi kan fortsätta ge en god och stabil avkastning på medlemmarnas insats. Medlemsinvesteringarna och utdelningen skiljer oss från andra. Vi har haft ett bra år och det är glädjande att vi kan ge en god utdelning på årsresultatet för 2017, säger Lars Öhman, ordförande i Landshypotek Ekonomisk Förening.

Beslutar Föreningsstämman i enlighet med styrelsens förslag så har Landshypotek Ekonomisk Förening totalt lämnat drygt 900 miljoner kronor i medlemsutdelning de senaste sex åren. Utdelningen landar med stämmans beslut hos medlemmarna i maj.

Förslaget följer både bankens och föreningens policy om utdelning. Föreningen fokuserar extra mycket på att attrahera nya medlemmar i år.

– Vi vill att fler ska upptäcka den möjlighet som finns med att äga sin egen bank. Där är utdelningen en viktig del men även vår närhet till näringen, säger Lars Öhman. 

Genom att medlemmarna har tillfört cirka 113 miljoner kronor i ökat insatskapital under 2017 visar de att de tror på sin bank. Totalt omfattar insatskapitalets del av det egna kapitalet närmare 1,7 miljarder kronor.

Utdelningsbeskedet framgår av den ekonomiska föreningens årsredovisning som i dag publicerades. I årsredovisningen går det att läsa mer om föreningens verksamhet och ekonomi.