Nyheter

Skellefteå Krafts resultat 2017

Skellefteå Kraft redovisar sitt resultat för 2017 utifrån tre olika hållbarhetsperspektiv. Förutom det ekonomiska resultatet redovisar vi även hur verksamheten påverkat människor och miljö.

Det ekonomiska bokslutet för 2017 visar att Skellefteå Kraft gjorde ett rörelseresultat på 337 miljoner kronor, jämfört med 437 miljoner 2016. Rörelseresultatet överträffade plan men blev 100 mnkr lägre än 2016. Den löpande verksamheten har levererat bättre än föregående år, men fortsatt mycket låga elcertifikatspriser har inneburit ett nedskrivningsbehov inom vindkraftaffären.

  • Nettoomsättningen uppgick till 3 465 miljoner kronor, jämfört med 3369 kronor 2016.
  • Koncernens resultat (EBIT) minskade till 337 miljoner kronor, jämfört med 437 miljoner kronor 2016.
  • Resultat efter finansnetto uppgick till 289 miljoner kronor, jämfört med 385 miljoner kronor 2016.
  • Investeringarna uppgick till 621 miljoner kronor, jämfört med 410 miljoner kronor 2016.
  • Bidraget till kommunens övriga verksamhet, inklusive föreslagen utdelning, uppgår till 227 miljoner kronor, jämfört med 220 år 2016.

Kommentar från Joachim Nordin, chef ekonomi och administration:

Resultatet för 2017 överträffade våra förväntningar men blev 100 miljoner kronor lägre än 2016. På plussidan kan nämnas att vi haft goda vattenflöden, att elpriserna vänt uppåt något och att sänkningen av fastighetsskatten på vattenkraft börjat ge effekt. På minussidan ser vi att fortsatt mycket låga elcertifikatspriser vid bokslutstillfället innebär att marknadsvärderingen av de äldre och mindre vindkraftparkerna resulterat i ett nedskrivningsbehov på 165 mnkr.