Nyheter

Jämtkraft välkomnar regeringens förslag

I fredags presenterade regeringen ett förslag till ny lagstiftning för vattenkraft och andra vattenverksamheter. Sammantaget ger det goda möjligheter att balansera lokala miljöintressen mot andra samhällsnyttor som reglering av vattendrag, byggnadshistoriska värden och inte minst utsläppsfri elproduktion.

Förslaget är väl i linje med Jämtkrafts uppfattning kring ambitioner och inriktning för framtidens svenska vattenkraft.
– Vårt första intryck av förslaget är mycket positivt. Med denna inriktning kommer den svenska vattenkraften efterhand få moderna miljötillstånd, samtidigt som det vid tillståndsprövning går att fullt ut använda de möjligheter till undantag och lägre ställda krav som EU-rätten medger, säger Tommy Borgh, chef Elproduktion vid Jämtkraft AB.

Vattenkraften står idag för omkring hälften av den svenska elproduktionen. Vattenkraftens unika egenskaper med hög reglerbarhet och förmåga att lagra energi, samtidigt som produktionen är helt utsläppsfri, gör den till en särskilt värdefull komponent i det Nordeuropeiska elsystemet. Genom vattenkraften möjliggörs också den svenska elexport som idag tränger ut fossilbaserad elproduktion från elmarknaden på kontinenten.
Modernisering av vattenkraftverk

Jämtkraft är en av grundarna av Vattenkraftens miljöfond som kommer att stå för huvuddelen av kostnaderna för miljöprövning av äldre vattenkraftverk utan moderna miljötillstånd. Under den kommande 20-årsperioden kommer fonden att finansiera miljöåtgärder för sammanlagt cirka 10 miljarder kronor. Den blir därmed en av de största finansiärerna av miljösatsningar i Sverige genom tiderna. Övriga kostnader, sammanlagt cirka 5 miljarder kronor finansieras av de enskilda kraftverksägarna.

– Genom Vattenkraftens miljöfond kommer de 8 största företagen i branschen solidariskt ta ansvar för vattenkraftens miljöanpassning. Det kommer gynna såväl stora som små vattenkraftsföretag och samtidigt skapa avsevärd lokal miljönytta i våra vattendrag, säger Tommy Borgh.

Det nya lagförslaget grundar sig på det arbete som bedrevs i den så kallade Vattenkraftsdialogen som leddes av generaldirektörerna för Havs- och Vattenmyndigheten, samt Energimyndigheten.

Foto: Sandra Lee Pettersson