Nyheter

HANZA vald till tillverkningspartner av marknadsledande Silva

Tillverkningsstrategen HANZA Holding AB har i dag tecknat avtal om att ta över Silvas tillverkning i Shenzhen, Kina. Affären bedöms överstiga 100 MSEK över en femårsperiod.

Efter att HANZA analyserat Silvas tillverkningsstrategi genomförs en effektivisering av tillverkningen genom att den flyttas till HANZAs tillverkningskluster. Detta sker redan andra kvartalet 2018 och innebär att verksamheten i HANZAs kluster i Suzhou, Kina expanderar.

– Vi flyttar Silvas tillverkning till vårt kluster och skapar genast synergieffekter och ökad konkurrenskraft, säger Thomas Lindström, Senior Vice President, Head of Business Solutions på HANZA.

Affären, som bedöms överstiga 100 MSEK under en kommande femårsperiod, är ett resultat av en så kallad MIG-analys som HANZA gjort för att utvärdera Silvas tillverkningsstrategi.

Silva är en av marknadsledarna inom utrustning för utomhussport. Produkterna, bland annat pannlampor och kompasser, säljs för både civilt och militärt bruk.

Silvas mål är att utveckla nya innovativa produkter och på så sätt säkra positionen som marknadsledare. För att lyckas med detta på ett strategiskt, långsiktigt sätt läggs den egna tillverkningen ut på HANZA.

– Vi har med denna affär skapat mycket bra förutsättningar för lönsam tillväxt, Säger Richard Jägrud, VD Silva, Vi vill fokusera på utveckling av produkter, stärka vårt varumärke och vår distribution på nyckelmarknader, HANZA är experter på tillverkning.