Nyheter

Kosmetikindustrin vill inte bli ”hjälpt” av importtullar riktade mot USA

Att dra in kosmetikindustrin i en handelskonflikt mot USA kommer bara skada företagen i EU och i Sverige. KoHF vill att den svenska Regeringen verkar för att ta bort alla kosmetikprodukter från EUs föreslagna ”hämndlista” (Retaliation List).

Kosmetik och hygienindustrin tillverkar produkter som tvål, tandkräm, schampo, hudkräm och makeup med mera. Den europeiska industrin är världsledande med handelsöverskott mot bland annat USA.

Sverige är också ett framgångsrikt land inom detta område med en export som ökar och i dag uppgår till över 5 miljarder kr/år.
EUs föreslagna svar på USAs stål- och aluminiumtullar är kontraproduktivt

Tre huvudargument för att stoppa importtullar på kosmetik från USA:
1. Kosmetikmarknaden är mycket global. T.ex. finns det företag inom EU som äger märken i USA som exporterar till EU. En tull på varor från USA skulle då skada de europeiska moderföretagen.

2. Ett troligt nästa steg i denna handelskonflikt är motsvarande tullar från USA på kosmetikprodukter, det skadar vår industri ännu mer eftersom vi har ett handelsöverskott med USA.

3. EU är världsledande på tillverkning av kosmetik. Trots höga lönekostnader och skatter har vi ett stort globalt handelsöverskott med dessa produkter när det råder frihandel. Vi kan inte se några fördelar med att bli en del av en handelskonflikt.

EU har tagit fram en ”hämndlista” (Retaliation List) på produkter man vill tullbelägga från USA. Bland dessa produkter finns ett antal kosmetikprodukter och dess råvaror. KoHF vill att den svenska Regeringen verkar för att dessa stryks från listan (1).

1) Kosmetikprodukterna och råvarorna som ska strykas från EUs ”hämndlista” har följande varukoder i enlighet med ”The Harmonized Commodity Description and Coding System”: 33041000, 33042000, 33043000, 33049100, 33053000, 33011290, 33011390, 33019010, 33019030, 33019090.

KoHF – Kosmetik- och hygienföretagen är branschföreningen för leverantörer av kosmetik, hygien och rengöringsprodukter i Sverige.