Nyheter

Gemensamt initiativ ska stärka klimatarbetet i Linköping

Linköpings kommun, Region Östergötland och sju stora företag verksamma i Linköping har tillsammans undertecknat ett nytt Linköpingsinitiativ. Syftet är att tillsammans minska utsläppen av koldioxid för att nå klimatmålet.

– Att det lokala näringslivet är delaktiga i arbetet med energieffektivisering och utfasning av fossila bränslen är en förutsättning för att vi ska nå klimatmålet. Vi är glada att flera av våra stora företag vill vara med och bidra till ett koldioxidneutralt Linköping 2025, säger Kristina Edlund (S).

– Linköpingsinitiativet ska vara en aktiv och trovärdig röst i det regionala och nationella klimatarbetet. Nätverket ska även fungera som en plattform för lärande och erfarenhetsutbyte, fortsätter miljökommunalråd Rebecka Hovenberg (MP).

– Samverkan med näringslivet och andra aktörer är avgörande för att vi ska kunna ha framgång i det långsiktiga arbetet med att ta ansvar för dagens och framtidens klimat- och miljöutmaningar. En annan avgörande framgångsfaktor är bred politisk samverkan och långsiktighet kring övergripande handlingsstrategier och gemensamma klimat- och miljömål, säger kommunalråd Paul Lindvall (M).

Tekniska verken, Region Östergötland, Arla Foods, Cloetta, Ericsson, HKScan Sweden, LECA Sverige och Saab deltar i Linköpingsinitiativet. Det är stora, elintensiva verksamheter vars insatser kan göra skillnad för Linköping.

– Saab jobbar såväl globalt som lokalt med olika effektiviseringsprojekt för att minska utsläpp av växthusgaser och kostnader, allt ifrån övergång till förnybara energikällor och bränslen till att optimera användning av resurser och lokaler. Vi tycker därför att det är av största vikt att delta i Linköpingsinitiativet och bidra till kommunens klimatmål, säger Kjell Johnsson, Platschef, Saab Tannefors.

– För oss på HKScan är arbetet med hållbarhet väldigt viktigt. Bland annat arbetar vi aktivt med att fasa ut fossila bränslen och bli mer energieffektiva på våra produktionsanläggningar. Något som vi är väldigt stolta över är att vi har gått över till grön el på våra produktionsanläggningar. Sedan 2012 är vi medlemmar i Hagainiativet och för oss var det en självklarhet att delta i Linköpingsinitiativet. På anläggningen i Linköping har vi gått över från oljebaserad ånga till förnybar ånga, vilket beräknas minska klimatpåverkan med ca 1000 ton CO2 per år – det motsvarar 25 varv runt jorden för en lastbil med släp, säger Carl Johan Ström, teknisk chef på HKScan.

De som deltar i Linköpingsinitiativet åtar sig att minska utsläppen av koldioxid i relativa eller absoluta tal. De ska även göra en årlig uppföljning av det samlade klimatarbetet. Linköpings kommun ansvarar för samordning och administration av nätverket under perioden 2018-2019.