Nyheter

Alent Dynamic tar torkningen ett steg till

Luleåföretaget Alent Dynamic lanserar tillsammans med italienska OS Panto en ny teknik för virkestorkning. Alent Dynamic är redan ledande när det gäller virkestorkning. Företagets styrsystem halverar elåtgången jämfört med traditionell torkning, och sparar en stor del av den energi som krävs för torkning.

Sedan 2010 har Alent-styrda torkar sparat totalt 200 miljoner kilowattimmar åt företagets kunder.

Nu tar man tekniken ett steg till. Tillsammans med det italienska företaget OS Panto lanserar man nu ett helt nytt koncept för kanaltorkar. Där går virket genom sex torkkammare. Torkningen blir effektivare och man kan växla dimension på virket i kanalerna.

– Vi har tillsammans med Alent tittat på en lösning där man bygger om en konventionell vandringstork till en Super TC. Fördelen skulle vara att klara av att styra torken trots olika ingående råvara till liten fuktkvotsspridning och dessutom optimera värmeanvändningen genom hela processen så man kan leverera en låg returtemp till pannan, säger Anders Nordmark, platschef på Setra Rolfs, som är en av Alents stora kunder.

Den nya kanaltorken kallas Super TC Tunnel, där TC står för tvärcirkulation. En finess med tekniken är att sågverket kan ta tillvara på vattenångan från torkningen och kondensera den för att få tillbaka energin som då går att använda på andra håll i anläggningen.

Fakta om Alents styrsystem och simulator för Super TC Tunnel:
En super TC Tunnel har sex kammare med maskinutrustning och styrning som är optimerad för den del av torkförloppet som skall ske i just den kammaren. Varje ny torksats lastas på en plattform utanför intagsändan på kanalen. När torkningen är klar i alla kammare sker en matning som förflyttar plattformarna till nästa kammare. När satsen lämnar sista kammaren är torksatsen klar för avlastning och finns dokumenterad i systemet på samma sätt som alla satser i Alents kammartorkstyrning.
Super TC Tunnel med Alentstyrning kan levereras av den Italienska torktillverkaren OS Panto. Alent dimensionerar och levererar utrustning för ombyggnad av befintliga kanaltorkar till Super TC.
Alents Super TC Simulator är en kontinuerlig modell som styr torkförlopp och kvalitetsegenskaper online i varje kammare så att målfuktkvot och spridning klaras även vid dimensionsväxlingar. Simulatorn bygger på matematiska modeller för värmebalans, torkförlopp (Pumpsim) och fuktkvotsmätaren WMC som används i Alents torkstyrning.
Simulatorn beräknar kapacitet, energibesparing och tillgänglig överskottsenergi i form av varmluft och varmvatten vid olika bestyckning av en Super TC Tunnel. Med simulatorn kan vi räkna på sågverkens sågplaner för att dimensionera en Super TC Tunnel som klarar dimensionsväxlingar och energikrav.

På bilden:
Eric Björkman vid Alent Dynamic.