Nyheter

Stålproduktionen minskade i februari 2018

Den svenska råstålsproduktionen uppgick till 358 tusen ton under februari 2018. Det är en nedgång med nio procent jämfört med samma månad 2017, visar statistik från Jernkontoret.

Hittills under 2018 har det producerats 819 tusen ton råstål i Sverige. Det innebär att den totala produktionen minskat med drygt två procent jämfört med samma period 2017.

− Minskningen under februari beror delvis på driftstörningar som påverkat produktionen, säger Bo-Erik Pers, vd på Jernkontoret.

Produktionsstatistiken sammanställs med siffror från 11 ståltillverkare i Sverige.