Nyheter

Mer skog av förädlade plantor

Mellan 2013 och 2017 har andelen förädlade skogsplantor ökat från drygt 50 procent till närmare 90 procent av Södras totala leverans av plantor. Förädlade plantor ger starka och friska skogar med bättre tillväxt och hög kvalitet. Ökningen har drivits av en större efterfrågan från skogsägarna och möjliggjorts av kvalitets- och volymhöjande investeringar i plantskolornas produktion.

– Stigande efterfrågan på våra förädlade plantor är en fantastisk trend vi ser just nu. Trots att vi slår tidigare leveransrekord så är efterfrågan så stor att det ändå råder plantbrist. Samtidigt ser vi att investeringarna vi gjort i plantskolorna för ökad plantproduktion nu börjar ge effekt, säger Johan Jonsson, chef Södra Skogsplantor.

Förädlade plantor ger hög tillväxt, bättre kvalitet och är anpassade till ett förändrat klimat. Samtidigt ser Södra till att den genetiska mångfalden är hög.

Under 2017 levererade Södra totalt 30 miljoner egenproducerade skogsplantor. Det är drygt 5 miljoner fler plantor än 2016. Trots dessa leveranser mättas inte efterfrågan fullt ut.

– Skogen växer allt bättre och vi har dubbelt så mycket skog nu som för 100 år sedan, en utveckling som vi vill skall fortsätta. Ett av Södras hållbarhetsmål är att uppnå 20 procent högre skogstillväxt på våra medlemmars skogsfastigheter år 2050. Våra förädlade plantor, med den tillväxtökning som de ger, är viktiga för att nå det målet, säger Johan Jonsson.

Vid förädling av skogsplantor utnyttjas kunskapen om att vissa egenskaper är ärftliga. Förädlade plantor kommer från frön från en fröodling. I en fröodling finns vuxna föräldraträd som är utvalda för goda egenskaper som friskhet och sundhet, virkeskvalitet med raka stammar och god tillväxt. På sommaren pollinerar föräldraträden varandra och på hösten skördas kottarna där fröna finns.

Foto: Henrik Björnsson