Nyheter

Västra Götalandsregionens strategi för innovation

Västra Götalandsregionen har utvecklat en framgångsrik modell för att stimulera innovation och näringslivsutveckling som premieras av Swedish Incubators & Science Parks. På Sveriges Innovationsriksdag 2018 i Borås kommer Västra Götalandsregionen att delta i samtal med andra innovationsaktörer kring utmaningar och möjligheter framöver.

Västra Götalandsregionen har över tid utvecklat en målinriktad och långsiktig strategi där regionen är en drivande och engagerad möjliggörare som prioriterar och stödjer inkubatorer och science parks. I Västra Götaland finns åtta inkubatorer och sex science parks med olika inriktningar.

– Västra Götalands science parks och inkubatorer utgör tillsammans ett unikt system för innovation. Här kan små och stora företag, akademi, institut och andra samhällsaktörer, samlas i gemensamma ansträngningar för att stärka Sveriges konkurrenskraft och möta aktuella samhällsutmaningar såsom omställningen till en cirkulär ekonomi, säger Helena L Nilsson, regionutvecklingsdirektör Västra Götalandsregionen.

Regionen driver också erfarenhetsutbytesprogram mellan inkubatorerna, vars affärsutvecklingsprocesser används av regionen för att stimulera tillväxten av nya kunskapsintensiva företag. I projektet VINK arbetar inkubatorerna i ett kvalitetshöjande program, med syfte att skapa bättre förutsättningar för kontinuerlig samverkan mellan inkubatorerna, men även för att utveckla supporten till deras kundföretag.

– I VINK arbetar vi med att optimera leveransförmågan i våra inkubatorer. Vi arbetar med allt ifrån att resurseffektivisera våra processer genom att hitta gemensamma arbetssätt och förbättra interna stödprocesser, till att dela strukturkapital och öka kännedomen om den tillväxt som genereras av nya innovativa företag som utvecklas med stöd av inkubatorerna. Härigenom stärker vi regionens konkurrenskraft och skapar ett mer utvecklat och långsiktigt hållbart samhälle. Vi och våra kunder blir också mer uppmärksammade, även på en internationell marknad, när vi kraftsamlar våra verksamheter och samkommunicerar våra resultat, säger Henrik Jansson, vd Inkubatorn i Borås.

Om Sveriges Innovationsriksdag;
Sveriges Innovationsriksdag, som arrangeras den 10-11 april, är en ledande nationell årskonferens. Här deltar ledande politiker, beslutsfattare, företrädare för innovativa miljöer, myndigheter, lärosäten och institut, näringslivsföreträdare från små och stora bolag, media och andra opinionsbildare.

På bilden:
I Borås hålls Sveriges Innovationsriksdag 2018.
Foto: Per Pixel Petersson, Borås Stad