Nyheter

Drönare och 3D printad penna i blickfånget vid invigning av Primus

Högskolan Väst har etablerat forskningsmiljön Primus som, via KK-stiftelsens program ”KK-miljö”, skall utveckla stark forskning och utbildning inom teknik och lärande. Primus syftar ytterst till att stärka svensk industri. Under torsdagen hölls en festlig invigning med ett 100-tal gäster från näringsliv, offentlig verksamhet samt akademi.

Högskolan Väst håller mycket väl måttet. Att vara KK-miljö är början på en resa. Förutsättningarna är stora att lyckas, sa Madelene Sandström, vd på KK-stiftelsen i sitt invigningstal.

Invigningen präglades av forskningsinriktningen teknik och lärande med robotar och VR-teknik på plats tillsammans med forskarna. Och själva avtalsskrivandet genomfördes i samma anda:

Nu binder vi ihop akademi & industri, lärande & teknik på arbetsplatsen. Forskning i världsklass! Såklart skrivs avtalet med KK-stiftelsen under med en 3D printad penna som kom landande med drönare…, säger Eva-Lis Sirén, vice ordf i styrelsen för Högskolan Väst och tidigare förbundsordf i Lärarförbundet i en kommentar på twitter.

Bild: Idel glada miner denna invigningsdag hos rektor Martin Hellström Högskolan Väst och Madelene Sandström, vd på KK-stiftelsen