Nyheter

Temperaturdriven prisuppgång på el

Lägre temperaturer och svagare resursbalans bidrog till att elpriset skenade iväg uppåt förra veckan. Under den gångna veckan hade vi flera toppnoteringar. Systempriset för denna vecka var det högsta sedan april 2013. Det här skriver LOS Energy.

Högsta områdespriset på sex år
Och på torsdagen hade flera platser i Norden det högsta områdespriset på sex år. Under morgontimmarna denna dag hade de flesta prisområdena i Norden och Baltikum priser på över 250 €/MWh.

Resursbalansen i Norden har försvagats kraftig under loppet av februari. Det är fyllnadsgraderna i Norges nordligaste områden som är mest försvagade. Väderförhållandena och mindre snö än normalt har bidragit till att försvaga resursbalansen extra snabbt här.

Inte särskilt stressat
Fyllnadsgraden av magasinen är reducerad även i söder, men mer snö än normalt i södra och östra Norge gör att kraftsystemet inte är särskilt stressat här.

Man kan se stora skillnader i resursbalanserna mellan de olika områdena i Norden, men den totala resursbalansen i hela systemet är i stort sett normal.