Nyheter

Svensk träindustri ökade med 29% 2017

Kurvorna för svensk träindustri pekar brant uppåt. Ny statistik från TMF visar att flerbostadsbyggandet i trä ökade med 29% i fjol, en kraftig ökning för tredje året i rad.

– Branschen sjuder av optimism och nytänkande. Det vill vi spegla på årets mässa, säger Stefan Sundqvist, affärsansvarig för Trä & Teknik.
 
Trä som material är den gemensamma nämnaren för Trä & Teknik 2018 som visar hela bredden i näringskedjan: från skog och sågverk till produktion, byggande och snickeri. Men också utveckling av nya material och forskning.

– Det som gör vår mässa unik i Norden är att vi vänder oss till alla professioner som arbetar med eller använder trä, säger Annika Persson, affärsutvecklare på Svenska Mässan.

Stort fokus ligger på att bygga i trä. Utvecklingen är exceptionell just nu: Trähusbarometern, som presenterades av TMF i onsdags, visar att flerbostadsbyggandet i trä ökade med 29% i fjol. 2016 var ökningen 55% och 2015 35%. I absoluta tal innebär det en tillväxt från 1 691 nybyggda lägenheter i hus med trästommar 2014 till 3 797 lägenheter 2017.

Moelven ny samarbetspartner
Byggboomen speglas på flera sätt på årets mässa, där byggindustrikoncernen Moelven blir ny samarbetspartner.

– Moelven går in både som utställare på mässan och håller flera seminarier på kring att bygga effektivt i trä där de bl a lyfter fram flera case.
Ett av de mer spektakulära är Mjöstornet i Brumunddal i Norge, världens högsta trähus. Lagom till mässan når det sin fulla höjd på drygt 80 meter.
Men det är långtifrån det enda höghusprojektet. I London planeras två gigantiska trähus, Oak Tower 1 och 2, som ska bli 300 meter höga. På Trä & Teknik berättar Kevin Flanagan från PLP Architecture mer om planerna.

Ett genomgående tema på årets Trä & Teknik är att visa framtidslösningar.

Särskilt fokus sätts på snickeri och möbelindustrin genom samarbetet med organisationen Interior Cluster Sweden, som är partner till årets Trä & Teknik.

– Ambitionen är att visa framtidsmöjligheterna, generera tillväxt och visa fram all den kompetens som leverantörerna till möbel- och snickeriindustrin står för, säger Stefan Sundqvist.

På Wood Fusion-scenen visas bl a hur en fåtölj, som i vanliga fall skulle kräva en större beställning för att produceras industriellt, kan tillverkas med lönsamhet i mindre serier med hjälp av en CNC-maskin. Här blir även seminarier om nya tekniker, t ex 3D-printing och målningsystem samt case som visar hur företagen kan stärka sin konkurrenskraft.