Nyheter

”Starka Karla” pålar för Nordens högsta hus

– Pålningsarbetet för Karlatornet är världsunikt. Ingen annanstans i världen har man pålat med den här metoden till ett sådant djup.

Det säger Magnus Eckert, produktionschef för anläggningsarbetena som nu har hunnit till den 26:e av sammanlagt 57 pålar.

Magnus Eckert leder arbetet med att påla för Karlatornet. Foto: Lisa Barryd

Karlatornet som byggs i Göteborg av Serneke ska när det står klart 2021 bli Nordens högsta byggnad. Då reser det sig 245 meter över marken och ska innehålla 73 våningar för såväl kontor, hotell och bostäder.

– Allt har hittills gått bra. En påle är inte den andra lik och varje påle har sin egen historia, säger Magnus Eckert.

Med tanke på projektets storlek och unika karaktär skulle man kunna tro att det är massor av folk på byggarbetsplatsen på Lindholmen just nu.

– Men vi är bara ett 20-tal, inklusive kontor och projektledningen. Det är en maskin som kör ner grävpålarna och det är en ”gubbe” i maskinen samtidigt.

Maskinen som används för pålningen tysk Bauer 55 och väger 250 ton Den har fått smeknamnet Starka Karla. Det ställs tuffa krav på de specialistarbetare som jobbar med grundarbetet för Karlatornet.

– Vi har granskat varje enskild arbetares CV. Den kompetensen finns inte att få tag i i Sverige, det är ett internationellt gäng som jobbar här.

Den engelska konsultfirman som har gjort de grundläggande beräkningarna gjorde också beräkningar för världens högsta byggnad, Burj Khalifa i Dubai

– De kan det här, säger Magnus Eckert.

Metoden som används för att huset ska vila stabilt kallas grävpålar och är vanlig utomlands men sällsynt i Sverige. Metoden går ut på att ett två meter brett cementrör borras ner i marken samtidigt som innehållet inne i röret grävs ut. När man kommit fem meter ner i marken sätter man på en ny rördel på fem meter och så håller man på tills man nått ungefär 70 meter ner i marken.

– Det tomma och utgrävda cementröret fylls nu med armering och betong och de 57 grävpålarna bildar en stabil grund för Karlatornet att stå på, berättar Magnus Eckert.

Varje grävpåle bär 4 500 ton att jämföra med en ”vanlig påle” som bär 150 ton. Man gräver sig först genom 40-50 meter förrädisk göteborgslera, sedan genom ett 8-10 meter tjockt lager av friktionsjord (sand, sten mm) för att slutligen förankra röret 4-7 meter ner i stenhård göteborgsgranit. Leran som grävs upp inne i grävpålarna måste också tas om hand, torkas och renas innan det rena vattnet släpps tillbaka ut i Göta älv och leran körs till deponi.

Bild: Starka Karla, maskinen som pålar djupare än någon annan
Foto: Lisa Barryd