Nyheter

Smart industri – standarder höjer värdet av innovationer

It-standarder behövs för att driva på utvecklingen mot en smart industri när data har blivit världens mest värdefulla resurs.

Kenneth Swope på Boeing, en av medlemmarna i ISO:s strategiska grupp för Smart Manufacturing, menar att det är standarder som skapar möjligheter för innovationer att uppnå maximalt värde.

ISO Smart Manufacturing Coordinating Committee* har ett globalt, strategiskt uppdrag att samordna och utveckla standardisering som stöttar smart produktion. I Sverige presenterade regeringen i slutet av förra året sin andra handlingsplan med 37 nya åtgärder för smart industri.

Jag ser smart industri eller tillverkning som ett tecken på en avancerad förmåga att arbeta med digital information. Man kan säga att systemet blir smartare genom att alla enheter i värdekedjan får tillgång till all data och möjlighet att processa dem på ett innovativt sätt. Nyckeln är att informationen är kompatibel med olika applikationer i systemet. Genom interoperabla system, och genom att använda avancerade algoritmer i analyser och maskininlärning, kan vi åstadkomma stegvisa produktivitetsförbättringar, säger Kenneth Swope, Senior Manager, Business Capability Integration, ‎Boeing.

Boeing använder standarder i nästan alla delar av verksamheten. Flyg- och rymdindustrin är komplex och har en omfattande leverantörskedja. Alla möjliga typer av standarder används för att stötta verksamheten, från yrkes- och samhällsrelaterade standarder till nationella och internationella standarder. Boeing identifierat industrins it-standarder som ett strategiskt verktyg för att skapa hävstångseffekter för nästa generations teknik.

– Vi använder standarder då vi definierar delar, utbyter produktinformation och till och med för transaktionshantering av finansiella betalningar samt fakturering. Standarder har en mycket viktig roll att spela i alla förbindelser mellan företag. I den globala leveranskedjan – med många länder, kulturer, språk, lagar och andra författningar – är standarder ett viktigt verktyg som ger en konsekvent grund för att bedriva verksamheten.

Enligt Kenneth Swope är standardisering den metod som möjliggör för innovationer att uppnå sitt maximala värde.

– Jag anser att det finns gott om utrymme för hävstångseffekter för standarder inom både innovation och utveckling. Innovation uppstår då en ny affärsprocess har utarbetats, nya immateriella rättigheter har skapats eller en då en ny upptäckt har gjorts. Men det verkliga värdet uppstår först när en innovation blir till etablerad ”best practice”. Då får standarden en mycket viktig roll. Jag ser en standard som ett intyg på, och en referens för, branschövergripande värden som kan leda till ytterligare innovationer.

Av: Eva Högström, SIS, Swedish Standards Institute