Nyheter

Lättare med kamerabevakning för lantbruk, skogsbruk och vid jakt

Regeringen har fattat beslut om ny kamerabevakningslag som förbättrar möjlig­heterna att använda kamerabevakning. Till exempel kommer det inte längre att krävas tillstånd vid bevakning inom jordbruket- och skogsbruket eller i samband med jakt.

Det har under en längre tid funnits önskemål om ökade möjligheter till kameraövervakning i skogs- och jordbruk och i samband med jakt.

– Kravet på tillstånd har gjort det svårt att använda kameror för att skydda dyrbar och stöldbegärlig utrustning som till exempel skogs- och jordbruksmaskiner, som ofta måste flyttas runt och lämnas obevakade ute i skog och mark. Med den nya lagen där kravet på tillstånd vad gäller de här områdena slopas underlättar vi helt enkelt för människor att skydda sin egendom, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

När det gäller jakt har kravet på tillstånd i den nuvarande lagen ofta hindrat att kameror används i samband med jakt, till exempel för att minska vildsvinsbeståndet. Den nya lagen förbättrar därför förutsättningarna för en effektiv jakt.

Den nya lagen innebär att kravet på tillstånd för kamerabevakning bara ska gälla myndigheter och vissa andra som bedriver verksamhet av allmänt intresse, till exempel skola, sjukvård och kollektivtrafik.

Den nya lagen kommer också att göra det lättare för Polismyndigheten och kommuner att få tillstånd till kamerabevakning på offentliga platser, i syfte att bekämpa brott och öka tryggheten.

Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 augusti 2018 och ska nu granskas av Lagrådet