Nyheter

Crown Energy ingår samarbetsavtal med Proger S.p.A.

Med detta avtal fortsätter Crown Energy att stärka affärsområdet Asset Development and Management. Crown Energy och Proger har avtalat att arbeta tillsammans för att identifiera och utveckla kommersiella projekt där respektive bolags kompetenser kompletterar varandra.

Båda bolagen har kommit överens om att representera varandra i sina respektive kontorsnätverk och därmed utökas närvaron på den internationella marknaden.

Proger är en globalt representerad ingenjörs-konsultfirma som erbjuder högkvalitativa helhetskonceptuella ingenjörstjänster till ett brett spektrum av kunder, privata såväl som statliga storbolag.

Progers affärsdivisioner omfattar bygg, infrastruktur, logistik, transport, energi och säkerhet. Proger har över 60 års erfarenhet inom ingenjörs- och byggindustrin och har ett stort antal multi-nationella kunder för vilka de har utförts omfattande tjänster. Crown Energy har tidigare arbetat med Proger för tekniska utvärderingsarbeten i Irak.

Crown Energy utvecklar och erbjuder specialanpassade lösningar för bostäder och kontor samt mervärdesskapande tjänster, såsom säkerhet, transport och telekommunikation till internationella företag inom energiindustrin.

Crown Energy skapar värdetillväxt och lönsamhet genom att erbjuda ett unikt one-stop-shop-koncept där uthyrning och servicetjänster genererar löpande intäkter från stora internationella kunder. Inom affärsområdet Energy skapas värdetillväxt genom att utveckla och prospektera oljetillgångar i underexploaterade områden för att senare introduceras till lämplig aktör för vidareutveckling och produktion.

Avtalet mellan Crown Energy och Proger syftar i att gemensamt identifiera projekt och utnyttja kompletterande kompetenser och relationer i respektive bolags affärsmodeller och strategier. Sådana projekt kommer att analyseras i en systematisk gemensam process för att sedan resultera i joint venture relation i genomförande av projekten. Fokus fortsätter att vara energisektorn där båda företagen har starka befintliga relationer.

– Vi är mycket nöjda att informera våra aktieägare att vår speciella relation med Proger, vilken startade med arbeten i vårt irakprojekt, har utvecklats till att omfatta samarbeten och gemensam geografisk representation. Vi ser utvecklingen av ett mycket värdefullt och synergiskapande kommersiellt partnerskap med Proger i och med den överlappande och kompletterande expertis och förmågor att leverera med kvalitet till kunder. Samarbetsavtalet skapar möjligheter för Crown Energy att vidareutveckla ett redan starkt koncept som förvärvats i och med förvärvet av ESI Group S.A. under föregående år. Vi kommer nu att kunna erbjuda ännu starkare helhetskoncept till våra kunder inom Asset Development and Services från projektering och byggnation till förvaltning och andra mervärdesskapande tjänster, som exempelvis säkerhet, transport, telekommunikation, catering och rekreationsanläggningar. Vi har tidigare informerat om att vi har ett antal projekt som bearbetas för närvarande, säger Andreas Forssell, Crown Energys VD