Nyheter

Tieto lanserar ny underskriftstjänst med Freja eID

IT-säkerhetsföretaget Verisec meddelar idag att Tieto har lanserat Tieto Public Document Signing, en fristående underskriftstjänst som är integrerad med Freja eID. Med lösningen kan företag, myndigheter och organisationer göra lagligt bindande digitala underskrifter och därmed göra stora effektiviseringar. 

Tieto och Verisec har sedan tidigare ett tätt samarbete avseende Freja eID. Nu lanserar Tieto en tjänst för underskrift av dokument som ska stödja Tietos kunder i deras digitaliseringsprojekt.

Ulrika Giers, affärsutvecklingschef inom offentlig sektor Tieto, kommenterar:
– Underskrifter är ofta det som sätter stopp för digitaliseringen av våra kunders affärsprocesser. Pappershantering och manuella processer är fortfarande normen vad gäller underskrifter. Elektroniska underskrifter har funnits länge men av flera skäl är det ännu inte utbrett. En e-legitimation är en viktig beståndsdel i detta sammanhang då den garanterar och går i god för att det är rätt invånare eller anställd som gör underskriften, säger Ulrika Giers, Tieto.

Freja eID+ är en e-legitimation för privata och offentliga verksamheter, och är Sveriges första mobila e-legitimation som fått godkännande av statliga E-legitimationsnämnden för kvalitetsmärket svensk e-legitimation. Freja eID kan användas för att identifiera medborgare, vilket möjliggör signering av dokument i enlighet med EU:s nya direktiv (eIDAS). Utöver detta kan även användargrupper som idag står utanför befintliga e-legitimationer skaffa Freja eID på basnivå. Detta möjliggör ökad digitalisering för grupper som idag endast kan hanteras med pappersbaserade processer.

Johan Henrikson, VD Verisec, kommenterar:
Med Tietos starka ställning som systemintegratör, inte minst inom den offentliga sektorn, är vi naturligtvis mycket glada över att kunna erbjuda våra kunder deras underskriftstjänst. Efterfrågan på smidiga lösningar för digitala underskrifter är mycket stor och ett självklart användningsområde för Freja eID.”