Nyheter

Sigma rekryterar 200 kvinnor

Idag är närmare 300 kvinnor anställda på Sigma IT Consulting. Nu ska ytterligare 200 kvinnor rekryteras till bolaget. Det saknas 70 000 IT-talanger fram till 2022 för att branschen och Sverige ska klara uppsatta mål.

Trots det sjunker antalet kvinnor i branschen konstant. Enligt IT & Telekomstyrelsen har andelen kvinnor gått ned från 32 procent till 29 procent under de senaste 10 åren. Det är en negativ trend som måste brytas. IT-branschen klarar sig inte utan tillgången av kompetensen från halva befolkningen.

Sigma IT Consulting startade initiativet #1000jobb för 1 ½ år sedan när 1000 IT-talanger skulle rekryteras. Tidsramen var 3 år och idag är 700 av dessa redan tillsatta och siffran justeras uppåt. För att bolaget ska behålla sin position som jämställt krävs nu en extra insats för att anställa fler kvinnor.

– Det handlar framförallt om att visa hur viktiga IT-jobben är för Sveriges utveckling och att locka fler kvinnor till att kunna påverka sin framtid. Vi måste synliggöra möjligheterna och få fler kvinnor att intressera sig för IT, säger Lars Kry, VD på Sigma IT Consulting.

Även om den totala andelen kvinnor minskar så visar IT & Telekomstyrelsens statistik en starkt positiv utvecklingskurva för kvinnor i chefspositioner där andelen ökat från 25% till 30 % under samma period.

Sigma IT Consulting arbetar aktivt med jämställdhet vilket gett mycket positiva effekter. 90 procent av de drygt 1000 anställda anser företaget vara mycket eller helt jämställt.

– Olikhet bidrar till utveckling och högre lönsamhet. Därför kommer vi göra allt vi kan för att attrahera fler kvinnor. Vi driver Sigma Smart Women Society, ett nätverk med kunskapsdelning och inspiration för alla kvinnor i branschen. Tillsammans med Pink Programming erbjuder vi kvinnor möjlighet att prova på programmering. Nu startar vi också ett internt program för ökad jämställdhet, säger Beatrice Silow, kommunikations- och kulturchef samt ansvarig för satsningen.

Information om Sigma IT Consultings jämställdhetsprogram:
Rekryterar 200 kvinnor.
Dubbel rekryteringsbonus för tips om kvinnliga kandidater.
Vid chefstillsättning finns det alltid en kvinnlig kandidat.
Utbildning med genusperspektiv för alla.
Förstärkt utbildning och stöttning för alla chefer.
Mentorprogram för alla kvinnor.
100% jämställd lönesättning.
Sigma Smart Women Society, nätverk för kvinnor i branschen.
Pink Programming, Sigma är huvudsponsor.
Kodcentrum, Sigma är huvudsponsor.

På bilden:
Kommunikationschef Beatrice Silow (mitten) är programansvarig för Sigma IT Consultings stora satsning på jämställdhet. Här i samtal med Executive Assistant Christina Löndén (t.v.) och Maja Barne, HR Business Partner (t.h.)